I den nya sote-lagen har man inte tagit i beaktande säkrandet av tjänster för personer som behöver särskilt stöd

Vaalijalas samkommun, Eteva samkommun och Kårkulla samkommun samarbetar för att få en ändring till stånd i sote-lagen.

Dessa samkommuner vill bli kvar som offentliga tjänsteproducenter. Man vill i sote-lagförslaget skriva in dessa aktörers aktiviteter över landskapsgränserna samt en förordning om centralisering för de mera krävande tjänsterna och de svenskspråkiga tjänsterna.

Titta på videorna