Uudessa sotelaissa ei ole huomioitu
erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden palvelujen turvaamista

Eteva kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä ja Kårkulla samkommun haluavat pysyä julkisena palvelun tuottajana. Sote-lakiehdotukseen halutaan kirjata näiden toimijoiden ylimaakunnallisuus sekä vaativampien ja ruotsinkielisten palveluiden osalta keskittämisasetus.

Katso videot